Les activitats lúdiques-educatives i d’esbarjo que us suggerim són propostes de tallers i jocs on participen la diversió i la relaxació.

Tallers i jocs d’interior i exterior, tranquils o moguts, senzills o complicats que posen a prova l’equilibri, l’habilitat i la imaginació per aconseguir sempre alegria , entreteniment, felicitat i bons records.

Obtenim el desitjat resultat on tots els alumnes són protagonistes i participants.

Descarregar PDF de totes les Activitats
TALLER - MÒBIL D'OCELLS
Taller Mòbil d'Ocells

DESCRIPCIÓ

Els ocells del Delta a casa nostra. Un trencaclosques de grans peces col·locades en un marc de fusta ens descobrirà l’ocell que treballarem. Hauran d’identificar-lo amb l’ajuda de guies de camp per conèixer la seva morfologia (forma del cos, color del plomatge, potes i bec), també la distribució de l’espècie (àrea de cria, hivernada i zones de pas migratori). Retallaran la silueta i reproduiran la coloració del plomatge, del bec i les potes prenent com a mostra el trencaclosques.

OBJECTIUS
 • Taller creatiu.
 • Crear siluetes d’ocells d’espècies protegides per estudiar la morfologia i distribució.
 • Fer servir senzills materials, com paper i cartolina, per valorar com poden aconseguir bons resultats.
 • Manipular peces d’un trencaclosques per fomentar la paciència, realitzant una activitat tranquil·la i relaxada.
 • Utilitzar guies per motivar la curiositat per l’avifauna.
TALLER - ESTELS
Taller Estels

DESCRIPCIÓ

Tallar un tros de plàstic en forma de rombe i preparar una creu de canyes. Mantenint estès el plàstic per subjectar-ho a la lleugera armadura , doblegaran i apegaran les vores amb cinta adhesiva. Figures de diferents colors decoraran l’estel i a un cordill llarg li lligarem llaços que faran de cua per equilibrar l’angle precís per recollir l’aire i enlairà l’estel. Lligarem una corda fina que uneix els extrems de la canya per subjectar el fil llarg que guiarà l’estel. El fil de comandament quedarà enrotllat al voltant d’una petita fusta.

OBJECTIUS
 • Comprovar la força i direcció del vent.
 • Construir un objecte que pot volar amb la manipulació de materials molt senzills.
 • Descobrir la capacitat de creació de la  que són capaços.
 • Estimular l’afició per les manualitats.
 • Fomentar activitats de cooperació entre els companys.
TALLER - PAPIROFLÈXIA
Taller Papiroflèxia

DESCRIPCIÓ

Confeccionarem figures en paper i cartolina  plegats, només doblegant, sense tallar ni enganxar altres elements. Crearem siluetes d’ocells d’espècies protegides, consultant guies de camp les identificarem i  anirem descobrim la seva morfologia, costums i localització. També poden  fer mòbils  amb els ocells.

OBJECTIUS
 • Apreciar i descobrir la seva  capacitat de creació  en qualsevol moment i lloc.
 • Col·laborar amb els companys.
 • Estimular un entreteniment de fàcil elaboració.
 • Fomentar la realització d’activitats que relaxen la ment.
 • Manipular senzills materials com paper i cartolina i adonarse que es pot aconseguir un bon resultat.
 • Motivar l’observació  i despertar la curiositat per l’avifauna.
TALLER - COLLARET DE PETXINES
Taller Collaret de Petxines

DESCRIPCIÓ

Activitat lúdica-educativa que es realitza durant la sortida a la platja. Taller de manipulació on els alumnes practicaran l’observació directa mentre arrepleguen petxines: color, forma, mida. La recollida està supervisada pels monitors que els acompanyen per orientar-los de les normes de la recerca. Posada en comú per ajudar a identificar les espècies i elaborar un collaret. Respectaren l’ecosistema i retornarem a la platja les que sobren.

OBJECTIUS
 • Aprofitar la recollida de petxines per a identificar-les.
 • Despertar la curiositat per la flora i fauna de les platges.
 • Estimular l’entreteniment amb la recollida de closques de mol·lusc i altres materials naturals (fustes, branques…etc).
 • Gaudir d’una activitat a l’aire lliure.
 • Motivar l’observació dels éssers marins.
 • Prendre consciència de la protecció de les platges.
 • Respectar l’àrea protegida de les dunes i zones de nidificació.
TALLER - PETJADES
Taller Petjades

DESCRIPCIÓ

Preparar una superfície d’argila, escollir el peu de l’ocell, la planta o la petxina que volem treballar i marcar-ho a l’argilla humida pressionant amb els dits. Farem una petita pared de cartrolina al voltant del motllo. Ompliren amb un preparar de guix que emplenarà la marca de l’objecte i ho deixarem assecar. Separem l’argila del guix ja sec i netegem el motllo resutant amb molt de compte. Escriurem el nom per identificarlo.

OBJECTIUS
 • Concienca rel respecte i silenci per fer l’observació i recollida de mostres al camp.
 • Conèixerla técnica per poder-la aplicar al camp.
 • Fomentar l’observació de les empremtes i rastres d’animals.
 • Manipular materials: fang, espàtules,tisores,cartrolines,guix.
 • Reconèixer els  rastres d’animals i poder identificar-lo.
 • Valorar la protecció dels hàbitats per garantir la supervivència de la flora i fauna.    
TALLER - MARC DE FOTOS PUNT DE LLIBRE
Taller Punt de Llibre

DESCRIPCIÓ

Construirem amb cartolina un marc de fotos o punt de llibre. Els alumnes van a a recollir els tresors de la natura: fulles, flors, llavors, terra, pedres, branques, plomes…etc. La recerca del tresors està supervisada pels monitors i es realitza en un espai controlat. Els materials recollits es revisen i s’exposen per a compartirlos amb els companys de grup. S’enganxen a la cartolina i es deixen assecar.

OBJECTIUS
 • Compartir els materials amb els companys.
 • Crear un marc de fotos amb cartolina.
 • Evitar agafar animals vius.
 • Obeir les instruccions de la recollida.
 • Recollir elements naturals per a la decoració.
 • Respectar les plantes protegides.
 • Treballaren equip.
 • Fomentar l’observació dels petits detalls.
TALLER - MURAL DE L'ARRÒS
Taller Mural de l'Arròs

DESCRIPCIÓ

La manipulació de l’arròs i els seus subproductes és la millor opció per estudiar i comprendre el seu procés d’elaboració. L’arròs, juntament amb el blat, és la base d’alimentació de milions de persones. El taller és un magnífic complement per al Quadern didàctic i Power point “El conreu de l’arròs”, per a les visites a la Cooperativa Arrossera i la finca de “La caseta de Rafielo”.

OBJECTIUS
 • Explicar el cicle anual de l’arròs.
 • Distingir les diferents varietats d’arròs.
 • Valorar la importància de mantenir els conreu per a les aus.
 • Manipular els subproductes i descobrir la seva utilització.
 • Conèixer el procés d’elaboració.
 • Observar l’arròs amb closca i l’arròs blanc.
 • Diferenciar els subproductes: closca i farinassa.
 • Crear un mural explicatiu individual.
TALLER - VÍMET
Taller Vimet

DESCRIPCIÓ

Identificarem la vimetera i el salze blanc arbres de bosc de ribera de branques molt flexibles. Els Educadors Ambientals preparem les branques a mides diferents segons la peça que han de realitzar els alumnes. El taller es fa per parelles que s’ajuden a subjectar les petites branques per anar trenant els materials. Amb una tècnica relativament senzilla s’aconsegueix una peça d’artesania sorprenent.

OBJECTIUS
 • Conèixer l’artesania tradicional de la zona.
 • Conscienciar de la importància dels boscos de ribera en la regulació dels efectes de les riuades.
 • Identificar el salze i la vimetera arbres que manipularem.
 • Fomentar la col.laboració entre els participants del taller.
 • Fer un estalvis.
 • Valorar l’aprofitament dels materials naturals per evitar el consum dels plàstics.
JOC - MEMORY
Joc Memori

DESCRIPCIÓ

Popular joc del “Memory “ on els participants mostren la seva capacitat de recordar on estan situades les fitxes. El joc compta amb 100 magnífiques il·lustracions de la flora i fauna de les Terres de l’Ebre; s’escullen les més adients segons l’activitat de camp que han realitzat, el nivell o les preferències de treball del currículum escolar. Escampades les fitxes en giren una i hauran de trobar la seva parella, si no coincideixen tornen a tombar-les i juguen els seus companys.

OBJECTIUS
 • Augmentar la curiositat envers d’observació d’aus.
 • Deduir per la morfologia dels animals l’hàbitat, l’alimentació i costums.
 • Descobrirla flora i la fauna de les Terre de l’Ebre.
 • Fomentar la cooperació entre companys.
 • Gaudir d’un joc educatiu i entretingut.
 • Incrementar la capacitat de memorització d’imatges.
 • Reconèixer els caràcters de cada espècie per a identificar-la.
 • Respectar el torn de joc.