Nòmada Viatges, disposa d’un seguit d’assegurances a disponibilitat dels seus clients, les quals satisfan possibles incidents que puguin sorgir durant el desenvolupament de les seves activitats.

En primer terme té concertada una pòlissa de Caució número N-4569024-F emesa per la companyia asseguradora Seguros Catalana Occidente, S.A. de Seguros y Reaseguros.

Durant el desenvolupament de l’activitat es disposa de cobertura de Responsabilitat Civil, Pòlissa núm. 940993 de la companyia AXA i d’Accidents d’Activitats ecoturístiques i educatives Pòlissa núm. 02.040892 de la companyia Atlantis, S.A.

Així mateix hi ha la possibilitat de contractar, a petició del client, una assegurança d’assistència en viatge i / o una assegurança de despeses d’anul·lació per força major.