Espais Únics L'Ebre a Tortosa

L'Ebre a Tortosa

Tortosa ufanosa

Ciutat famosa

De nit i de dia

Mullada pel Riu

Líquid vital

Que tot ho fa créixer

De nit i de dia

Palaus i jardins

Tarongers i hortes

Arròs i muscleres

Del seu gran poder

Àdhuc mar endins

Que ningú no et toque

Líquid sagrat de les nostres terres!

Tortosa ciutat de castells et custòdia

Que ningú no et robi de dia o de nit.

Tortosa famosa ufanosa mullada pel Riu