Espais Únics XAFANT ELS ARROSSARS

XAFANT ELS ARROSSARS

QUAN ES XAFENT ELS ARROSSARS QUEDA MOLT CLARA LA SIMBIOSI EXISTENT ENTRE EL MON NATURAL I EL MON DELS CONREUS.

MILERS D’OCELLS VAN RESSEGUINT ELS TRACTORS CERCANT ALIMENT DINS DEL FANG XAFURNAT...

I EL DELTA DE L’EBRE ES CONVERTEIX EN UN ESPAI ÚNIC, ON L’ACCIÓ HUMANA I LA NATURA ES COMPLEMENTEN: ELS ARROSSARS SON A LA VEGADA FONT DE RIQUESA PELS HABITANTS DEL DELTA I FONT D’ALIMENT, COM PROLONGACIÓ DE LES LLACUNES, PER A UNA FAUNA EXCEPCIONAL.


Copyright © Nòmada Viatges 2016